Přeskočit navigaci.
Domů
Tvorba a outsourcing internetových prezentací

Internetový marketing

SEM - search engine marketing

Search engine marketing (SEM) je moderní a efektivní metoda získávání zákazníka. Jedná se vlastně a takový marketing naopak. U klasického marketingu musíte oslovit člověka, který často ani netuší, že Váš produkt nebo službu potřebuje. Musíte v něm vyvolat zájem a přesvědčit jej, že bez Vašeho produktu nemůže dál existovat. V případě search engine marketingu máte zájemce, který sám aktivně hledá produkt či službu a Vaším hlavním úkolem je pomoci mu, aby nalezl právě Vás a přesvědčit jej, že jste lepší (kvalitnější, levnější, serioznější) než konkurence.

Obvykle využíváme následující formy marketingu ve vyhledávačích:

Placené zápisy ve vyhledávačích

Jedná se o rychlou a v případě Českých katalogů relativně cenově výhodou formu přilákání návštěvníků. Nevýhodou je nutnost platby na delší období dopředu a zejména hůře odhadnutelný konverzní poměr návštěvník/zákazník.

Platba za proklik v PPC systémech Etarget a Gogole Adwords

Jedná se o vysoce selektivní metodu oslovení potenciálních zákazníků. Poměr návštěvník/zákazník je lépe odhadnutelný a při vhodně zvolené kampani zpravidla výrazně vyšší než u placeného zápisu. Náklady na získání jednoho zákazníka lze relativně přesně spočítat.

Optimalizace pro vyhledávače - SEO

Jedná se optimalizaci za účelem dosažení co nejlepšího umístění stránek ve fulltextovém vyhledavači na konkrétní frázi, například SugarCRM . Základem optimalizace pro vyhledávače je návrh vhodné struktury a obsahu webové prezentace (onpage faktory) a vybudování a průběžné doplňování množství kvalitních a relevantních zpětných odkazů (offpage faktory). Primárním cílem optimalizace by mělo být zkvalitnění stránek pro návštěvníka. Nevýhodou je, že nelze garantovat jakého umístění a tudíž návštěvnosti bude ve skutečnosti dosaženo.

U všech forem marketing ve vyhledávačích je samozřejmostí zpracování analýzy návratnosti investic (ROI) ještě před zahájením projektu.